อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการจัดประชุม JC ไทย-จีน


วันที่ 13 พ.ย. 2558
เวลา 14.00 น.   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ