ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
 
หน้าหลัก >> NEWS & EVEN

NEWS & EVEN

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างทีมงานการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 (14 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กรมการค้าต่างประเทศ" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 (14 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เยี่ยมชมนิทรรศการ "งานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป Talent : Matching Lab with Design Business" (13 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการจัดประชุม JC ไทย-จีน (13 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงาน BKK Gems (13 พ.ย. 2558)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานพาณิชย์สืบสานประเพณีลอยกระทง (13 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมการค้าภายใน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก (13 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานะความคุ้มครอง IP ร่วมกับภาคเอกชน US และ EU (13 พ.ย. 2558)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานะความคุ้มครอง IP ร่วมกับภาคเอกชนญี่ปุ่น (13 พ.ย. 2558)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) ประชุมคณะกรรมการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (6 พ.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ถัดไป>>
 
 
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์  ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 800,803
เบอร์โทรสาร : 0-2512-0355
webmaster : servicelink@moc.go.th